Visie & missie

We geloven in een levende relatie met Jezus. Niet alleen je zondag, maar je leven verandert wanneer je Hem gaat volgen. Door te geloven in Jezus, ontvangen we de Heilige Geest. De Geest woont in ons om ons te veranderen, maar ook de werken door ons heen. We ontvangen de Geest niet om alleen voor onszelf te houden, maar juist te delen in je eigen omgeving!

We Move rust discipelen toe om dit leven te leven. God wil iedere generatie bewust gebruiken voor het bouwen van het Koninkrijk. Samen zijn we Zijn leger, Zijn bruid en Zijn familie

We geloven dat een relatie met Jezus niet alleen je zondag verandert, maar je hele leven.