Visie & missie

Het vertrekpunt van We Move is een levende relatie met Jezus. We geloven dat een relatie met Jezus niet alleen je zondag verandert, maar je hele leven. Jezus stierf aan het kruis zodat Hij in ons kan wonen en ons kan transformeren. Hij wil door ons heen werken om andere mensen te bereiken. Dat is een enorme eer, maar ook een verantwoordelijkheid! Jezus kiest ons uit om zichzelf door ons heen aan de wereld te laten zien. We representeren dus Jezus Christus, maar hoe doen we dat?

1 Johannes 2:6: "Als iemand zegt dat hij voor altijd bij God hoort, dan moet hij leven zoals ​Jezus geleefd heeft."

We Move kijkt naar wat Jezus in zijn leven heeft gedaan en naar wat Hij tegen jou en mij heeft gezegd om in ons leven te doen. Als we gaan doen wat Hij heeft gezegd, gaan we Hem beter leren kennen en Hem meer ervaren. Ons leven gaat veranderen én dat van de mensen om ons heen.

We geloven dat een relatie met Jezus niet alleen je zondag verandert, maar je hele leven.

Bij We Move zijn we op zoek naar hoe we Jezus elke dag kunnen representeren. Dit is voor ons actief het christelijk geloof leven: doen wat hij deed en wat Hij ons heeft opgedragen. Dat is voor ons geloven. Geloven is actie!

We Move is een plek waar we samen actief geloven, ongeacht uit welke kerk je komt. Het is belangrijk om daar een plek voor te hebben en om dat samen te doen. Jongeren hebben helaas niet altijd zo'n plek.

Actief geloven houdt voor ons in dat we in beweging worden gezet: WE MOVE! Zowel emotioneel, bewogen worden met deze wereld, als fysiek in beweging komen. We geloven namelijk dat uit bewogenheid altijd beweging voortkomt. God was bewogen met deze wereld en kwam in beweging, hij stuurde zijn enige Zoon. Daardoor kan de Heilige Geest in ons wonen en ons bewogen maken met de wereld om ons heen. Maar de belangrijkste vraag is: komen we ook in beweging?

Alleen door Jezus van heel dichtbij te kennen, word je zoals Hem. We Move stimuleert en helpt jongeren om in beweging te komen door onderwijs en training in de praktijk te brengen en een dagelijkse relatie met Jezus te onderhouden.