EDE

We Move Ede

Sinds januari 2020 is We Move ook in Ede! We komen wekelijks samen op de CHE om met elkaar God te prijzen, te bidden en een stukje uit de bijbel te bestuderen. Samen hopen we Jezus steeds beter te leren kennen om zo steeds meer op hem te gaan lijken. We verlangen naar een plek waar jongeren groeien in geloof en leren wat het is om een volgeling van Jezus te zijn en om in zijn koninkrijk te leven. Met Gods hulp en met elkaar gaan we dit doen. Wees welkom!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dion via mail of +31640084316